Omnichannel-dashboarden är en självständig dashboard som har utvecklats och tillhandahålls på NBI-plattformen.